Công ty Luật Khánh Minh nhận thực hiện dịch vụ pháp lý (với các hình thức tư vấn, hỗ trợ theo vụ việc hoặc tư vấn ...

Tư vấn và hỗ trợ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư; Thành lập và xin cấp phép hoạt động Chi nhánh và văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; Lập dự án; Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ, các tài liệu có liên quan, hỗ trợ đăng ký và hoàn tất các thủ xin giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng, giấy phép nhập khẩu đặc biệt, v.v…Tư vấn huy động vốn đầu tư; tư vấn tổ chức và quản trị kinh doanh; tư vấn xuất nhập khẩu; tư vấn chuyển giao công nghệ và mua sắm thiết bị. ….
Tư vấn và hỗ trợ cho Doanh nghiệp
:
Đăng ký thành lập; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Tư vấn chia, tách, sáp nhập và chuyển nhượng doanh nghiệp; Tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp; Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp; Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp; ….

 



TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Tư vấn trực tuyến Mobile : 043.990.9492 - 098.710.7668 - 091.223.6829

GĐ Nguyễn Thị Hải Hương Mobile : 091.309.0136

ẢNH QUẢNG CÁO