Tôi có mua 25% cổ phần của công ty cổ phần do mấy người bạn của tôi thành lập. Vậy, tên và phần vốp góp của tôi có được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới hay không?

Theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp thì chỉ có thông tin của Cổ đông sáng lập mới xuất hiện trên Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh. Cổ đông sáng lập là Cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của Công ty cổ phần (khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp). Ngoài ra, người nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong vòng 03 năm kể từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cũng trở thành cổ đông sáng lập (quy định tại Khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp).

Như vậy:

- Nếu bạn mua cổ phần của cổ đông sáng lập trong vòng 03 năm kể từ ngày Công ty được cấp Đăng ký kinh doanh thì được xuất hiện trên Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (mới).

- Nếu bạn mua cổ phần được quyền chào bán của Công ty hoặc cổ phần của cổ đông không phải cổ đông sáng lập hoặc mua của cổ đông sáng lập nhưng mua vào thời điểm Công ty đã hoạt động được trên 03 năm thì sẽ không xuất hiện tên trên Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

Công ty Luật Khánh Minh - Số 32, Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Tư vấn trực tuyến Mobile : 043.990.9492 - 098.710.7668 - 091.223.6829

GĐ Nguyễn Thị Hải Hương Mobile : 091.309.0136

ẢNH QUẢNG CÁO