Doanh nghiệp chúng tôi hiện muốn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Đề nghị Luật sư tư vấn cho chúng tôi các nội dung: Để kinh doanh bán lẻ xăng dầu chúng tôi cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Trình tự và thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh?.

Trả lời:

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ xăng dầu:

-         Thương nhân được kinh doanh bán lẻ xăng dầu dưới 2 hình thức: làm Đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc Cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhưng dù dưới hình thức nào cũng phải đảm bảo các điều kiện sau:

-         Được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh xăng dầu;

-         Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu  thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu và cửa hàng  đó  phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; Cửa hàng bán lẻ xăng dầu chỉ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (có thời hạn là 5 năm) khi có đủ các điều kiện dưới đây :

-         Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

-         Được xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.(Tiêu chuẩn mới nhất hiện hành là: TCVN 4530:2011)

-         Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành. 

 

Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ xăng dầu:

1.      Thẩm quyền:  Sở Công Thương.

2.      Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu gồm:

-         Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, theo Mẫu.

-         Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

-         Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu (theo quy định về tiêu chuẩn cửa hàng kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành - Tiêu chuẩn mới nhất hiện hành là: TCVN 4530:2011) và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

-                   Bản sao hợp lệ chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

3.             Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Thương nhân gửi hồ sơ về Sở Công Thương:

-         Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho thương nhân.

-         Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương sẽ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

-         Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

4.      Các qui định liên quan:

-         Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp.

-         Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

-         Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp: hết thời hạn hiệu lực thi hành; thương nhân không tiếp tục hoạt kinh doanh xăng dầu; thương nhân bị phá sản theo luật định và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 

* Tham khảo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

 

Công ty Luật Khánh Minh

Số 32, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà NộiTƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Tư vấn trực tuyến Mobile : 043.990.9492 - 098.710.7668 - 091.223.6829

GĐ Nguyễn Thị Hải Hương Mobile : 091.309.0136

ẢNH QUẢNG CÁO