Công ty chúng tôi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 03/05/2011, hiện Công ty tôi vẫn chưa có bất ...

Trả lời :

Theo quy định tại Điểm c, khoản 1, Điều 9,Thông tư số 28/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP thì: “Đối với loại thuế khai theo tháng, quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều này.”

Công ty bạn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 03/05/2011, kỳ tính thuế sẽ được bắt đầu tính từ tháng 5 năm 2011. Như vậy, mặc dù chưa có bất kỳ một giao dịch nào, Công ty bạn sẽ vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng tháng 5 năm 2011 cho cơ quan thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo. (quy định tại điểm a, Khoản 3, điều 9, Thông tư số 28/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP).

Công ty Luật Khánh Minh

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Xiển- Thanh Xuân – Hà Nội

 

 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Tư vấn trực tuyến Mobile : 043.990.9492 - 098.710.7668 - 091.223.6829

GĐ Nguyễn Thị Hải Hương Mobile : 091.309.0136

ẢNH QUẢNG CÁO