Xin luật sư cho biết quy định của pháp luật về Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài ?

Trả lời:

Theo quy định của Điều 125, Luật Nhà ở 2005, quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài là rất hạn hẹp: Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được cơ quan có thẩm quyển của Việt Nam giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở (được pháp luật thừa nhận) khi tổ chức, cá nhân nước ngoài đó đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê tại Việt Nam theo luật đầu tư. Thời hạn được sở hữu nhà ở là thời hạn quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Thậm chí, trong trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở để bán, họ không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở mà chỉ có quyền bán nhà ở này cho các đối tượng thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Người mua nhà ở của các tổ chức, cá nhân nước ngoài này mới là người được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thừa nhận quyền sở hữu đầy đủ.

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 03/6/2008, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Đồng thời ban hành Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở theo hướng mở rộng đối tương là cá nhân người nước ngoài được mua nhà và sở hữu nhà tại Việt Nam. Khoản 2 Điều 65 Nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định:

“Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư thì được sở hữu nhà ở theo quy định của Luật nhà ở. Trường hợp mua nhà ở tại Việt Nam thì được sở hữu nhà ở theo quy định của Nghị Quyết 19/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam”.

Theo Nghị quyết 19/2008/QH12, cá nhân người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam được mua, sở hữu căn hộ chung cư trong các dự án phát triển nhà ở thương mại trong thời hạn tối đa là 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Mỗi cá nhân nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà tại Việt Nam chỉ được sở hữu một căn hộ chung cư. Căn hộ đó chỉ được dùng vào mục đích để ở chứ không được cho thuê, làm văn phòng hay sử dụng vào mục đích khác. Trong thời hạn 12 tháng kể từ khi hết hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài phải bán, tặng hoặc cho nhà ở đó. Để được hưởng quyền mua nhà và sở hữu nhà nêu trên, cá nhân nước ngoài phải thuộc các đối tượng sau:

1. Cá nhân có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc được doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê chức danh quản lý trong doanh nghiệp đó;

2. Cá nhân nước ngoài có công đóng góp cho Việt Nam được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương, Huy chương; cá nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho Việt Nam do Thủ tướng quyết định;

3. Cá nhân nước ngoài đang làm việc trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội có trình độ đại học hoặc tương đương trở lên và người có kiến thức, kỹ năng đặc biệt mà Việt Nam có nhu cầu;

4.Cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam;

Nghị quyết 19/2008/NQ-QH12 cũng qui định, cá nhân nước ngoài (nêu trên) được mua, sở hữu nhà ở tại Việt Nam với điều kiện phải đang sinh sống tại Việt Nam, được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ 1 năm trở lên, và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi về ngoại giao của pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý, các chính sách được quy định trong Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 chỉ được áp dụng thí điểm trong 5 năm, kể từ 01/01/2009. Sau khi Nghị quyết hết hiệu lực, các tổ chức, cá nhân nước ngoài đã mua nhà ở Việt Nam tiếp tục được quyền sử dụng đến hết số thời gian đã ghi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.


Trân trọng !


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Tư vấn trực tuyến Mobile : 043.990.9492 - 098.710.7668 - 091.223.6829

GĐ Nguyễn Thị Hải Hương Mobile : 091.309.0136

ẢNH QUẢNG CÁO