Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp hằng tháng cho hàng loạt đối tượng

(PLO)- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng, áp dụng từ ngày 1-1-2016..

Theo đó, điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với người lao động hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 1-1-2015 đến trước 1-5-2016. Đối tượng nghỉ hưu từ sau 1-5-2016 sẽ tính lương hưu trên mức lương cơ sở mới là 1.210.000 đồng theo quy định của Luật BHXH.
Theo dự thảo, người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng sẽ được xem xét điều chỉnh tăng. Thời điểm áp dụng dự tính từ 1-1-2016 đối với người đang hưởng trước ngày 1-1-2016 và tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu.
Trợ cấp hằng tháng đối với người hưởng trong giai đoạn từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-12-2016, hiện có hai mức điều chỉnh dự kiến. Dự kiến mức điều chỉnh 1: những người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/người/tháng trở xuống thì tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng. Đối với những người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng thì tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng.
Mức điều chỉnh dự kiến thứ 2: Tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng từ 1.850.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng từ trên 1.850.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng.
Các quy định về tăng 8 % lương hưu, trợ cấp hàng tháng chỉ áp dụng cho người nghỉ hưu hoặc nghỉ việc trước ngày 1-1-2015.


Hình minh họa

Riêng trường hợp giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1-1-1995, đang hưởng lương hưu trước ngày 1-1-2016 và giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1-1-1995 nghỉ hưu trong giai đoạn từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-12-2016, thì từ ngày 1-1-2016 nếu mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định mà thấp hơn mức lương cơ sở thì sẽ được trợ cấp thêm để lương hưu bằng mức lương cơ sở.
L.THANH
Nguồn:http://plo.vn


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Tư vấn trực tuyến Mobile : 043.990.9492 - 098.710.7668 - 091.223.6829

GĐ Nguyễn Thị Hải Hương Mobile : 091.309.0136

ẢNH QUẢNG CÁO